You are here: Home ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် တၢင်ယႃႈမဝ်းၵမ် UNODC တေႁဵတ်းသၢင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင် တူၼ်ႈယႃႈၽိၼ်ႇ တီႈမိူင်းၼၢႆး လႄႈ မိူင်းပၼ်ႇ

UNODC တေႁဵတ်းသၢင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင် တူၼ်ႈယႃႈၽိၼ်ႇ တီႈမိူင်းၼၢႆး လႄႈ မိူင်းပၼ်ႇ

ေပႃးထိုင် ပီႊ2014 မႃး ၼႂ်းႄၸႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးႄလႈ မိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်း (UNODC) တေႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇၽုၵ်ႇ တႅၼ်းတၢင် တူၼ်ႈယႃႈၽိၼ်ႇ ၵႂႃႇ။

ဝၼ်းထီႉ (3:12:2013) ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9:30မူင်းၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Derrick Michel ၊ ၽွင်းတၢင်(European Union) Roland Kobia ၊ တူဝ်တႅၼ်းငဝ်ႈငုၼ်း(UNODC) ဢႅတ်ႇသ်တုၼ်ႇဢီႇလေး ၊ ၽၢႆႇ Technical UNODC ယေႃးႁၢၼ်ႇ၊ ငဝ်ႈငုၼ်းၽၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းလူင် မိၼ်ႉဢွင်ႇ လႄႈ Survey Co-ordinator ဢူးဢွင်ႇၸၢႆး ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁေႃး ၵၢမ်ႇပေႃးၸ တီႈမိူင်းၼၢႆး ၵဵပ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင် တူၼ်ႈယႃႈၽိၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ မီးမွၵ်ႈ 100ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ ၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းႁူမ်ႈမူႇၵၼ် ယဝ်ႉၶိုၼ်း ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း တီႈဝႆႉႁိင်ႇလူင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် လႄႈတီႈၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ၵႂႃႇတူၺ်း တီႈပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆး ၸတ်းႁဵတ်း ၊ တီႈၵွင်းမူး သၢဝ်းပႅတ်ႇသူႇ လႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းၶမ်းလူင် ဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ် ပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇဢႅဝ်ႇ တူၺ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ 15:30မူင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းသေ သိုပ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇတၢင်း ၼမ်ႉႁူးပဵတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

http://www.taifreedom.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1