You are here: Home ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် တၢင်ယႃႈမဝ်းၵမ် တူၼ်ႈတၢင်တႅၼ်း ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် (RCSS/ SSA) ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း၊ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် (RCSS/ SSA) ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း၊ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

 

ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် (RCSS/ SSA) ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးဝၼ်းသႅင် (ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ)၊ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21.7.2013 လႆႈႁူႉမႃးၼင်ႇၼႆ။

 

ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃး ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေ ပွင်ႇၸႂ် ၶဝ်ႈၸႂ် ၸင်ႇလႆႈမႃး ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

 ဝၼ်းထိ 20.7.2013 ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းပၼ်ႇသေ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး မိူင်းပၼ်ႇ၊ ဢွင်ႈတီႈ ႁိူၼ်း လုင်းဢွင်ႇထုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

 

ထိုင်ဝၼ်းထိ 21.7.2013 မႃး ၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ သပ်းလႅင်းၼႄလွင်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႄပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း၊ ပူႇၵၢင်ႉလႄႈ ပူႇႁဵင်ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတိုၼ်းလႅင်း၊ ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 1:00 မူင်းထိုင် 3:00 မူင်း၊ တင်းႁိုင် 2 ၸူဝ်ႈမူင်း ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း