You are here: Home ၽွၼ်းလီလႆႈမႃး ၵၢၼ်ႁဵၼ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 4-ဢိူင်ႇ လႄႈ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ ႁူဝ်ၸုမ်းဢိူင်ႇ၊ သမႃႇထိ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈၼႃႈဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸတ်းၽႅၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ တိၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ/ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈၽိၼ်ႇ ယႃႈမႃႉ ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း။  

ႁူဝ်ပဝ်ႈၼႃႈဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈႁဝ်းၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၶိုပ်ႈၼႃႈလႆႈသေပွၵ်ႈ၊ ယွၼ်ႉႁဝ်းႁဵတ်းမဝ်မၢင်ႁႅင်း၊ တိၺွပ်းလႆႈယဝ်ႉသေ ပူႇၵၢင်ႉ ပူႇႁဵင် ၽူႈယႂ်ႇပႃႈၼိူဝ် သမ်ႉၶိုၼ်းၵႂႃႇၸွႆႈၵမ်ႉယၼ် ထႅမ်လၢတ်ႈ ႁႂ်ႈပွႆႇတူဝ်ပၼ်ၶိုၼ်း၊ ဢမ်ႇၼၼ် ႁပ်ႉငိုၼ်းသူးသေ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸင်ႇဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈလႆႈသေပွၵ်ႈ။

ၵၢၼ်ဢၼ်တေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၼႆႉလူး တေႁပ်ႉငိုၼ်းထုတ်ႇသေ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယူႇႁႃႉ? ဢမ်ႇၼၼ် တေဢဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁႃႉ? ၼႆ သိုပ်ႇထၢမ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ။

ၽၢႆႇၵွၼ်းဢိူင်ႇၶဝ် တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သင်တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵိၼ်ႁိုဝ် ၵူၼ်းၶၢႆ၊ ၽူႈယိပ်းႁိုဝ် ၽူႈၸၢႆး၊ ဢႃႇယုလဵၵ်ႉႁိုဝ် ထဝ်ႈ၊ ထုၵ်ႇလီပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ဢမ်ႇပွႆႇၼႆၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ထုၵ်ႇလီၸွႆႈတႅပ်းတတ်း ပၼ်ႁဝ်းပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

 

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးယီႊ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် ၶိုၼ်းသိုပ်ႇတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄ တၢင်းႁၼ်ထိုင်သေ တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ- ပေႃးတေႁဵတ်းၵၢၼ်သေလွင်ႈ ႁႂ်ႈၵုမ်းမၼ်ႈၵႂႃႇၼႃႈၼႆ ႁဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ႁၼ်ထိုင်ၼႃႈငိုၼ်း၊ ယႃႇတူၺ်းၼႃႈငိုၼ်း၊ ပေႃးတိၺွပ်းလႆႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပွႆႇၶိုၼ်း၊ ထုၵ်ႇလီလႆႈသူင်ႇပၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ၊ ပေႃးၵုမ်ႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယူႇ တိၵ်းတိၵ်းၼႆ တေဢမ်ႇမီးၵူၼ်း ၶႂ်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း၊ ၵွပ်ႈၽေးၸၢင်ႈထိုင် တီႈတူဝ် ၵူၼ်းၵမ်ၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈၶဝ် လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လွင်ႈၼႆႉ။

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်လီ ၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸၢႆးယီႊ၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်သိုပ်ႇၵႂၢမ်းၶိုၼ်းသေ ႁုပ်ႉသိမ်းပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ၊ တေလႆႈဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ မီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်ၵၼ်သေ ၽႅၼ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇၵႂၢမ်းၸၢႆးယီႊ ယူႇၼႆ  ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ။

ပၢင်ၵုမ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်လွင်း တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10.April.2015 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00-မူင်း ထိုင် 15:20-မူင်း၊ ႁူမ်ႈၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 38-ၵေႃႉ ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

  • Written by SN
  • Hits: 729